Zarząd Fundacji:

Marek Zasiadły – Prezes Zarządu

Ewa Sroczyńska – Viceprezes Zarządu

Rada Fundacji:

Agnieszka Kornacka – Przewodnicząca Rady Fundacji

Danuta Matyjak – Członek Rady Fundacji

Fundacja Misz Masz
ul. Szeroka 40
62-800 Kalisz

KRS 0000835708

NIP 6182184924

Regon 385850421

Nr konta Alior Bank S.A.
46 2490 0005 0000 4530 9347 4662